Điểm:0

Không thể tắt DHCP trên Debian 11

lá cờ cn

Tôi cài đặt IBM BladeCenter E với Debian 11 trên máy chủ phiến và tôi đang cố gắng thiết lập mạng có hai giao diện (được cung cấp trên mỗi máy chủ phiến): một cho mạng cục bộ dành cho NFS và một cho truy cập internet không thường xuyên bằng địa chỉ tĩnh . NFS hoạt động và đôi khi địa chỉ tĩnh cũng hoạt động ... Cho đến khi tôi cài đặt LXDE và tất cả những thứ đi kèm với nó.

Ban đầu, tôi chỉ cài đặt những gì đi kèm với bản phân phối mạng Debian 11 trên thẻ nhớ USB vì tôi không thể thiết lập mạng tại thời điểm cài đặt. Sau đó, bằng cách nào đó, tôi đã có thể định cấu hình tĩnh mạng thông qua/etc/mạng/giao diện và cài đặt phía máy khách NFS và LXDE cũng như một số nội dung khác như GCC và vim và numpy.

Nhưng sau khi tôi khởi động lại nó để xem NFS có hoạt động không (nó đã hoạt động), tôi không thể kết nối Internet được nữa. Hiện tại, nó tiếp tục thêm địa chỉ động vào tất cả các giao diện sans lo, trong phạm vi 169.254.x.x, như tôi đã biết, có nghĩa là nó không kết nối được với máy chủ DHCP (vì không có bất kỳ giao diện nào). Không có NetworkManager hoặc netplan nào được cài đặt và systemd-networkd bị tắt. Tôi cũng đã thử thêm cấu hình hệ thống (như được mô tả ở đây: https://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=142839&sid=ca6b09a442b04ebec06fbcb6c64f0f9e) nhưng điều này không giúp được gì.

Bất cứ ai có thể vui lòng chỉ cho tôi các giải pháp khả thi cho vấn đề này? Cảm ơn trước!

ip một đầu ra:

  liên kết/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  máy chủ phạm vi inet 127.0.0.1/8 lo
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
  inet6 ::1/128 máy chủ phạm vi 
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
2: enp16s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq trạng thái nhóm LÊN mặc định qlen 1000
  liên kết/ether e4:1f:13:18:9c:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.2.32/24 brd 192.168.2.255 phạm vi toàn cầu enp16s0f0
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
  inet 169.254.15.226/16 brd 169.254.255.255 phạm vi toàn cầu enp16s0f0
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
  liên kết phạm vi inet6 fe80::e61f:13ff:fe18:9c50/64 
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
3: enp16s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq trạng thái nhóm LÊN mặc định qlen 1000
  liên kết/ether e4:1f:13:18:9c:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 169.254.23.223/16 brd 169.254.255.255 phạm vi toàn cầu enp16s0f1
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
  inet6 2001:67c:2198:44:e61f:13ff:fe18:9c52/64 phạm vi toàn cầu động mngtmpaddr 
    hợp lệ_lft 2591997sec ưa thích_lft 604797sec
  liên kết phạm vi inet6 fe80::e61f:13ff:fe18:9c52/64 
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
4: enxe61f13199c53: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 trạng thái qdisc pfifo_fast nhóm UNKNOWN mặc định qlen 1000
  liên kết/ether e6:1f:13:19:9c:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 169.254.130.234/16 brd 169.254.255.255 phạm vi toàn cầu enxe61f13199c53
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi
  liên kết phạm vi inet6 fe80::e41f:13ff:fe19:9c53/64 
    hợp lệ_lft mãi mãi ưa thích_lft mãi mãi

Và đây là nội dung của /etc/mạng/giao diện:

# và cách kích hoạt chúng. Để biết thêm thông tin, xem giao diện (5).

nguồn /etc/network/interfaces.d/*

# Giao diện mạng loopback
tự động lo
vòng lặp iface lo inet

tự động enp16s0f0
iface enp16s0f0 inet tĩnh
địa chỉ 192.168.2.32
mặt nạ mạng 255.255.255.0


# Giao diện mạng chính
cho phép cắm nóng enp16s0f1
tự động enp16s0f1
iface enp16s0f1 inet tĩnh
địa chỉ A-PERFECTLY-VALID-IP-ADDREESS
mặt nạ mạng 255.255.255.0
cổng A-WORKING-GATEWAY-ADDRESS
## tùy chọn dns-* được triển khai bởi gói giải quyết, nếu được cài đặt
#dns-nameservers WORKING-DNS-SERVER-ADDRESS1 WORKING-DNS-SERVER-ADDRESS2 8.8.8.8

Cũng thế:

root@lomc32:/home/igors# systemctl status mạng.service
â networking.service - Nâng cao giao diện mạng
   Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/networking.service; đã bật; giá trị đặt sẵn của nhà cung cấp: đã bật)
   Hoạt động: hoạt động (đã thoát) kể từ Thứ Bảy 2022-06-04 16:57:47 EEST; 5 phút trước
    Tài liệu: người đàn ông: giao diện (5)
  Quá trình: 593 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
  PID chính: 593 (mã=đã thoát, trạng thái=0/THÀNH CÔNG)
    CPU: 48ms

Ngày 04 tháng 6 16:57:47 lomc32 systemd[1]: Bắt đầu Nâng cao giao diện mạng...
Ngày 04 tháng 6 16:57:47 lomc32 systemd[1]: Hoàn thành Tăng giao diện mạng.


root@lomc32:/home/igors# systemctl status networkd.service
Không thể tìm thấy đơn vị networkd.service.

Tôi cũng đã thử thêm cấu hình systemd-networkd như được mô tả trong liên kết ở trên, với cùng thông tin như trong /etc/network/interfaces (/etc/systemd/networkd.conf có tất cả các dòng được nhận xét) nhưng điều này không giúp được gì.

Ngoài ra, tôi đã thử gỡ bỏ một số phần mềm liên quan đến DHCP:

apt remove dhcpcd5 isc-dhcp-client isc-dhcp-common

Trong đó dhcpcd5 vẫn chưa được cài đặt nhưng điều này cũng giúp ích.

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.