Câu hỏi được gắn thẻ là ['người đóng tàu']

Docker là một dự án nguồn mở tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong bộ chứa phần mềm.

Điểm: 0
Howins avatar
Không thể liên kết âm lượng giữa vùng chứa và vùng chứa khác (docker-in-docker)
lá cờ cn

Tôi cố gắng thiết lập trình chạy gitlab trên MacBook M1 của mình để thử nghiệm môi trường. Quy trình công việc CI của tôi khá đơn giản: xây dựng -> kiểm tra -> triển khai. Tôi sử dụng trình thực thi docker và để kiểm tra các tác vụ tôi sử dụng soạn thảo docker vì tôi phải triển khai cơ sở dữ liệu bên cạnh dá ...

Điểm: 0
Marek avatar
Cách sử dụng https trên dự án docker-compose Vue, express
lá cờ mx

Tôi đang cố kích hoạt kết nối HTTPS cho dự án của mình. Hiện tại, tôi có thể đến http://tên miền.com:8080 và mọi thứ đều hoạt động, nhưng tôi cần có kết nối HTTPS.

Tôi đang gửi tệp docker-compose.yml của mình mà không có API và DB:

phiên bản: "3"
khối lượng:
 dhparam: # không chắc dùng để làm gì;)
 vhostd: # cấu h ...
Điểm: 1
Ứng dụng web/API có còn cần sử dụng HTTPS không nếu máy chủ proxy đã sử dụng HTTPS trong kiến ​​trúc vi dịch vụ?
lá cờ it

Nếu máy chủ proxy của tôi đã sử dụng HTTPS/SSL, liệu các ứng dụng khác của tôi có triển khai nó nữa không?

Tôi đang thử kiến ​​trúc vi dịch vụ thông qua Docker/Kubernetes và tôi đang sử dụng Nginx làm proxy ngược cho nhiều ứng dụng/dịch vụ.Chỉ máy chủ proxy có cổng của nó bị lộ.

Và trong trường hợp vẫn còn là ...

Điểm: 1
Kacper G. avatar
bộ chứa docker/podman với IPv6 công khai
lá cờ br

Tôi có một máy chủ có địa chỉ IPv4 và mạng con IPv6/64 (giả sử 2001:db8::/64), cả hai công khai. Bản thân máy chủ có địa chỉ IPv6 sau: 2001:db8::1/64. Cổng là fe80::1 (điều này gây ra sự cố với docker/podman, vì nó không nằm trong cùng một mạng con).

Mục tiêu của tôi là tạo bộ chứa docker/podman (ví dụ: máy chủ WWW) với ...

Điểm: 0
HDB avatar
MacOS M1 - Docker desktop Tại sao qemu-system-aarch64 chiếm dung lượng bộ nhớ lớn sau khi khởi động?
lá cờ fr
HDB

Tôi đang chạy docker-desktop trên chipset MACOS M1, sau khi tôi khởi động ứng dụng máy tính để bàn docker của mình.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, có quá nhiều dung lượng bộ nhớ cũng như CPU ​​đang được sử dụng.

Điểm: 0
suprovsky avatar
Ngăn nginx viết lại một cổng trong tiêu đề vị trí
lá cờ hu

vì vậy tôi chạy một ứng dụng Laravel trong bộ chứa nginx mà tôi cấp quyền truy cập thông qua một nginx khác hoạt động như một proxy ngược. Vùng chứa hiển thị cổng 8123/tcp để truy cập dịch vụ. Vấn đề là vì một lý do nào đó nginx thêm một cổng vào địa chỉ tại một số điểm, vì vậy giả sử tôi truy cập h ...

Điểm: 0
Proxy ngược Nginx trước máy chủ lighttpd nextcloud
lá cờ us

Tôi đang chạy trình quản lý proxy nginx trên bộ chứa docker (hình ảnh trình quản lý proxy nginx) và bộ định tuyến của tôi đang chuyển tiếp lưu lượng truy cập http và https đến mâm xôi pi của tôi. Câu hỏi của tôi là nếu lưu lượng truy cập trực tiếp đến proxy, vì nó đang lắng nghe trên các cổng 80 và 443.Máy chủ lighttpd ...

Điểm: 0
Andrew avatar
Trong liên kết gắn kết "hostPath:containerPath:ro" phần ro làm gì?
lá cờ bn
 1. Làm thế nào để tôi biết tôi cần thêm ro hay không?
 2. Tôi biết ro là viết tắt của chỉ đọc nhưng tại sao bạn lại cần một giá treo liên kết chỉ đọc?
 3. Nó sẽ ảnh hưởng đến docker-composer-yml của tôi như thế nào

Ví dụ: Chứa ứng dụng python

// docker-composer.yml
...
khối lượng:
  - ./src:/usr/src/app/src:ro
Điểm: 0
CFD avatar
kết nối bị từ chối từ html ngược dòng - NGINX
lá cờ br
CFD

Tôi có một tệp html chạy trên bộ chứa docker với url này: http://localhost:80 Tôi muốn chuyển hướng cổng này sang một cổng khác như http://localhost:8080 với NGINX. Tôi có cấu hình sau cho nó:

người dùng nginx;
worker_processes tự động;

thông báo error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /var/run/nginx.pid;

sự kiện {
  công_nhân ká ...
Điểm: 0
Citizen avatar
Có bao nhiêu người dùng đồng thời có thể hỗ trợ ứng dụng sáng bóng dockerized?
lá cờ in

Tôi đã phát triển một ứng dụng sáng bóng và tôi đã cập bến nó. Ứng dụng này là tĩnh và có một trang xác thực để chỉ truy cập vào nội dung của một tab của ứng dụng. Tôi chạy ứng dụng này trên tên miền của riêng mình và nó hoạt động tốt. Tôi có 100 tab được mở cùng lúc trong trình duyệt của mình và tôi có  ...

Điểm: 0
Không thể khởi động các Dịch vụ Windows quan trọng trong Docker Windows Container
lá cờ mw

Chúng tôi đang cố gắng hiện đại hóa ứng dụng cũ của bên thứ 3 bằng cách thiết lập Docker Windows Container. Chúng tôi đang sử dụng hình ảnh cửa sổ: mcr.microsoft.com/windows/server:ltsc2022 cho thùng chứa của chúng tôi.Ứng dụng này cần một số dịch vụ để chạy, tuy nhiên, chính bộ chứa cửa sổ đã hạn chế bật dịch  ...

Điểm: 0
Nuno avatar
Bộ chứa docker của Windows không thể truy cập Máy chủ khác trên cùng một mạng riêng
lá cờ us

Tôi đang chạy bộ chứa Docker trên Windows:

docker run -d -p 2001:8080
-v F:\Quét:/ứng dụng/dữ liệu/đầu ra
-e SANED_NET_HOSTS="192.168.1.200"
--restart trừ khi dừng
--name scanservjs
--đặc quyền
sbs20/scanservjs: mới nhất

Điều này về cơ bản giúp chuyển đổi Máy quét của tôi thành Máy quét Wifi.

tôi xác nhận 192.168.1.200 chắc chắn có  ...

Điểm: 0
robinDoors45 avatar
Lốc xoáy DDS: chạy tập lệnh ddsperf
lá cờ de

Tôi gặp sự cố khi chạy perfscript đi kèm với Cyclone DDS, hãy xem Đây, để đo thông lượng và độ trễ.

Tôi có một thiết lập với hai vùng chứa giống hệt nhau được sao chép, xây dựng và cài đặt CycloneDDS và cả hai đều có thể ssh vào nhau mà không cần mật khẩu (đây chỉ là để thử nghiệm). Cả hai vùng chứa đều c ...

Điểm: 0
Balaïtous avatar
Làm cách nào để tắt Cách ly mạng Docker?
lá cờ ve

Tôi sử dụng gitlab, gitlab-runner, sonarqube, nexus, ... với docker Compose để kiểm tra chuỗi xây dựng trước khi triển khai chúng trên máy chủ của công ty tôi. Các máy chủ này sử dụng cùng một cầu nối mạng.

Điều này hoạt động tốt trên Ubuntu cũ của tôi, nhưng vì tôi đang sử dụng debian, các thùng chứa trên cầu mặc đ ...

Điểm: 0
Trao đổi lưu lượng giữa tun0 và tun1 bằng iptables
lá cờ cn

Tôi có hai VPN mà tôi đã tạo, mỗi VPN đều hoàn thành các mục tiêu kết nối mạng của riêng mình. tun0 chuyển tiếp tất cả lưu lượng truy cập đến proxy vớ5 và tun1 chấp nhận kết nối vpn. Các giao diện này được tạo bên trong bộ chứa docker. tun0 dường như hoạt động đầy đủ mà không cần bất kỳ cấu hình bổ sung n ...

Điểm: 1
T1M avatar
Thay đổi vị trí lưu trữ Docker Volume
lá cờ fr
T1M

Ngay từ đầu, tôi đã sử dụng các liên kết gắn kết cho dữ liệu liên tục với docker, vì viên chức cách sao lưu một docker volume là đưa nó vào một container khác để lưu nó trong một tar... Chỉ sử dụng rsync trên thư mục gắn kết có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng về cơ bản, mọi ví dụ docker-compose, khối lượng được  ...

Điểm: 0
Raymond avatar
Docker-compose đọc thông số thất thường
lá cờ co

Tôi đang cố gắng tạo ngăn xếp vùng chứa cho một ứng dụng và sử dụng .env tệp để chuyển các tham số khác nhau sẽ được sử dụng trong quá trình xây dựng.

Cấu hình ngăn xếp:

  Docker phiên bản 20.10.14, bản dựng a224086d
  Phiên bản Docker Compose v2.5.1
  Docker Desktop phiên bản 4.8.2 (79419)
.
âââ docker
â âââ php
†...
Điểm: 0
jotyhista avatar
Docker + Symfony + Nginx + PHP 8.1 bad gateway cấu hình php cho Nginx
lá cờ cn

Tôi đang cố truy cập ứng dụng symfony của mình thông qua thiết lập soạn thảo docker

Tôi gặp sự cố với nginx mặc định.conf Khi cố gắng truy cập ứng dụng, tôi nhận được cổng xấu

nhật ký docker hiển thị lỗi:

không có trình phân giải nào được xác định để giải quyết ứng dụng, ứng dụng khách: 193.32.126.216

vì vá ...

Điểm: 0
Redis trên tác vụ AWS
lá cờ kr

Tôi có một API có một số điểm cuối xử lý nặng. Để tránh sự cố, tôi đã tạo hệ thống xếp hàng bằng redis.

Bây giờ tôi đặt API này vào docker và tôi đang sử dụng ECS ​​để triển khai dịch vụ tạo tác vụ tải docker bằng API. Tuy nhiên, khi giới thiệu về docker, tôi đọc được rằng tôi phải tạo một docker ...

Điểm: 0
Ekkehard Burkon avatar
Lệnh đường ống tới bộ chứa docker chạy qua sshd
lá cờ in

Tôi đang thiết lập môi trường để người dùng đăng nhập vào máy qua ssh. Khi đăng nhập một bộ chứa docker được tạo nhanh chóng và bị xóa khi người dùng đăng xuất.

Điều này hoạt động giống như một nét duyên dáng tương tác nhưng bạn không thể gửi lệnh như ssh -p 222 user@some.serv.er "echo bla" với nó. Tất cả những  ...

Điểm: 0
rootShiv avatar
nginx hoạt động tốt trong localhost nhưng hiển thị 404 trên máy chủ
lá cờ ru

Tôi có một dự án dựa trên laravel mà tôi phải lưu trữ trên Digital Ocean bằng docker. docker đang hoạt động tốt trên localhost nhưng hiển thị 404 trên máy chủ nhưng phpmyadmin cũng hoạt động tốt trên máy chủ đang chạy trên 8080 Hải cảng.

Đây là của tôi docker-compose.yml

 phiên bản: '3'

mạng:
 ấu trùng:


dịch vụ:
 ngin ...
Điểm: 0
quay số thời gian chờ tcp i/o sau đó đăng nhập vào minio
lá cờ sa

Tôi đã thiết lập cài đặt minio qua docker trên một trong các máy chủ của mình. Tôi có thể truy cập vào màn hình đăng nhập mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, khi đăng nhập chính nó không hoạt động.

Đăng "https://example.com:9000/": dial tcp :9000: i/o timeout

Điều gì có thể là lý do cho điều này?

Đây là docker-compose.yml cá» ...

Điểm: 0
Chuyển tiếp X11 trên bộ chứa docker
lá cờ cn

Tôi đang cố chạy các ứng dụng GUI bên trong bộ chứa docker của mình và giải quyết chúng trên Máy chủ. Tôi đã thử một số biến thể của lệnh này nhưng nó luôn quay lại cùng một phản hồi:

Không thể tìm thấy hình ảnh 'kali:latest' cục bộ
docker: Phản hồi lỗi từ daemon: kéo quyền truy cập bị từ chối cho kali, kho l ...
Điểm: 0
Tại sao api.nuget.org không giải quyết trong devcontainer docker-compose của tôi?
lá cờ ru

Tôi đang chạy Hệ thống con Windows cho Linux v2 với Ubuntu 20.04. Trong WSL của tôi, tôi đang chạy bộ chứa VS Code dev dựa trên docker-from-docker-compose container. Từ trong vùng chứa nhà phát triển của mình, tôi không thể giải quyết api.nuget.org, nhưng ở mọi nơi khác thì nó hoạt động tốt. Tôi cũng có thể ping các miền khác tron ...

Điểm: 0
chrisinmtown avatar
apache trong docker: cách tốt nhất để quản lý nhật ký được ghi vào âm lượng được gắn?
lá cờ in

Cách tốt nhất để viết và quản lý các tệp nhật ký được viết bởi Apache HTTPD đang chạy trong một vùng chứa là gì?

Chúng tôi chạy Apache HTTPD bằng hình ảnh cơ sở docker httpd:2.4-bullseye. Ngay bây giờ HTTPD được định cấu hình để ghi nhật ký của nó vào thiết bị xuất chuẩn và thiết bị xuất chuẩn. Docker nắm bắt đ ...

Điểm: 0
Nginx không mở được/etc/nginx/html/sockjs-node - không có lỗi tệp hoặc thư mục như vậy
lá cờ in

Tôi đang cố gắng neo ba ứng dụng, hai ứng dụng giao diện người dùng sử dụng phản ứng và một ứng dụng phụ trợ nodejs, hai ứng dụng giao diện người dùng sử dụng cùng một chương trình phụ trợ với các cổng khác nhau.

Các ứng dụng giao diện người dùng (https://localhost/login) và phụ trợ (https://localhost:8443/api-por ...

Điểm: 0
Munchkin avatar
Docker: lỗi không thể dịch tên máy chủ thành địa chỉ: Tên hoặc dịch vụ không xác định trong psql
lá cờ et

Chúng tôi có những điều sau đây Dockerfile:

TỪ debian:ổn định-mỏng

ARG DEBIAN_FRONTEND=không tương tác

CHẠY apt-get update && apt-get full-upgrade -y && apt-get install -y --no-install-recommends \
  hệ thống \
  procps \
  apt-utils \
  xây dựng cần thiết \
  postgresql-server-dev-all \
  postgresql-plpython3-13 \
  pgxnclient\ ...
Điểm: 0
sosnus avatar
máy chủ Ubuntu nginx không hoạt động được cấu hình ufw
lá cờ cn

Tôi đã cài đặt mới máy chủ Ubuntu 22.04. Tôi không thể kết nối với bộ chứa docker của mình. Dưới đây là một số thông tin thêm:

trạng thái ufw

Trạng thái: Đang hoạt động

Đến hành động từ
-- ------ ----
22 CHO PHÉP mọi nơi         
80 CHO PHÉP Mọi nơi         
22 (v6) CHO PHÉP Ở mọi nơi (v6)      ...
Điểm: 0
Citizen avatar
Chạy ứng dụng docker trên miền của tôi bằng proxy ngược nginx
lá cờ in

Tôi có một ứng dụng docker và nó hoạt động trên http://localhost:8000. Ứng dụng này cũng hoạt động trên http://my_domain.com. Tôi muốn chạy ứng dụng docker của mình thông qua proxy ngược nginx. Vì vậy, tôi đã làm như sau.

$ docker run -d --rm -p 8000:8000 my_app

$ cuộn http://localhost:8000 

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/my_domain. ...
Điểm: 0
Bạn có thể lấy lệnh grep để EXIT 1 nếu truy vấn thành công không?
lá cờ it

Tôi đang cố gắng tạo công thức kiểm tra tình trạng docker để khởi động lại vùng chứa nếu tìm thấy từ FATAL trong một tệp nhật ký nhất định. Một cái gì đó tương tự như thế này ngoại trừ với grep.

kiểm tra: ["CMD-SHELL", "curl -f http://localhost || thoát 1"]

Cái gì đó như:

kiểm tra: ["CMD-SHELL", "grep -i 'fatal' /var/log/ ...