Câu hỏi được gắn thẻ là ['mdadm']

Một tiện ích linux được sử dụng để quản lý các thiết bị RAID phần mềm.

Điểm: 0
Shaamaan avatar
Nhóm RAS DHCP chuyên dụng
lá cờ ru

Chúng tôi có một máy chủ SSTP cung cấp quyền truy cập VPN cho người dùng của chúng tôi. Máy chủ cho biết đang gán IP từ nhóm DHCP mặc định từ máy chủ Windows DHCP của chúng tôi.

Bây giờ, TÔI CÓ THỂ thiết lập trực tiếp máy chủ DHCP trên máy chủ SSTP (có một tùy chọn cho việc đó), nhưng tôi muốn sử dụng máy chủ  ...

Điểm: 0
Không thể tắt DHCP trên Debian 11
lá cờ cn

Tôi cài đặt IBM BladeCenter E với Debian 11 trên máy chủ phiến và tôi đang cố gắng thiết lập mạng có hai giao diện (được cung cấp trên mỗi máy chủ phiến): một cho mạng cục bộ dành cho NFS và một cho truy cập internet không thường xuyên bằng địa chỉ tĩnh . NFS hoạt động và đôi khi địa chỉ tĩnh cũng hoạt động ... Cho ...

Điểm: 0
Debian 11 không còn tự động nhận địa chỉ IP DHCP tĩnh nữa, dhclient phải được khởi động thủ công
lá cờ tj

Tôi đang lưu trữ máy ảo Debian 11 (không có môi trường máy tính để bàn) trên Windows Server 2012 với Hyper-V. Đây là trên mạng công ty có hệ thống DHCP riêng và địa chỉ MAC của VM được đăng ký bằng địa chỉ IP tĩnh. Máy đã hoạt động tốt kể từ tháng 11 và ban đầu được cài đặt Debian 10. Gần đây tôi đã trải qua q ...

Điểm: 0
Định tuyến giữa 2 mạng trên Linux
lá cờ az

Cấu trúc liên kết hệ thống của tôi:

Trên một máy Ubuntu có 2 cổng ethernet (eth0, eth1), tôi đã kết nối một máy Ubuntu khác với tư cách là máy khách và OCRCamera (cũng là máy khách).

yêu cầu là máy ubuntu chính sẽ là máy chủ DHCP và bộ định tuyến, để máy khách ubuntu và máy ảnh đều lấy địa chỉ IP từ máy ubuntu chính. ...

Điểm: 0
Cách tự động cập nhật dnsmasq với ứng dụng khách openvpn
lá cờ eg

Tôi có openvpn đang hoạt động và tôi có thể ping qua tên máy chủ nếu chúng nằm trong tệp máy chủ dnsmasq, nhưng hiện tại tôi đặt chúng trong tệp máy chủ bằng tập lệnh tìm hiểu địa chỉ. Vấn đề là tập lệnh này chỉ lấy tên chung từ chứng chỉ và tôi muốn sử dụng tên máy chủ thực do khách hàng cung cấp vì tôi đ ...

Điểm: -1
Hai trang web khác nhau với một tên miền
lá cờ br

Đây là kịch bản Tôi có hai trang web

Các trang web được kết nối với nhau bằng kết nối không dây P2P

Windows Servers 2012 trên cả hai trang hoạt động như một bộ điều khiển miền. Chúng tôi có một miền cho cả hai

Dịch vụ DHCP được bật trong cả hai máy chủ có cài đặt chuyển đổi dự phòng

Người dùng trong mỗi trang đang duy ...

Điểm: 0
a.ilchinger avatar
Tự động đăng ký tên máy chủ trên máy chủ DNS (thông qua DHCP)
lá cờ nl

Tôi muốn thiết lập một mạng nhỏ, trong đó máy chủ DHCP trung tâm cho khách hàng thuê địa chỉ IPv4. Máy khách đã đặt tên máy chủ của mình và nên quảng cáo tên máy chủ đó đến máy chủ DNS trung tâm, để cả máy chủ và tất cả máy khách có thể tìm thấy nhau bằng tên máy chủ đó. Máy chủ DNS sẽ phân giải các địa c ...

Điểm: 0
vpseg avatar
Cân bằng tải Máy chủ DHCP ISC phát hành nhiều ưu đãi cho khách hàng
lá cờ ma

Dựa theo phần 6 của RFC 3074, có vẻ như quy trình chọn máy chủ cân bằng tải trong ISC DHCP như sau:

 1. Máy khách phát một thông báo khám phá, thông báo này trực tiếp đến máy chủ DHCP ở trạng thái hoạt động-hoạt động hoặc được chuyển tiếp đến cả hai máy chủ (chúng tôi đang bỏ qua khả năng mục 5.4 "HBA Dành cho Người gi ...
Điểm: 0
vpseg avatar
RFC 3074 Cân bằng tải DHCP STID so với RFC 2131 DHCP xid
lá cờ ma

Mục 2.2 của RFC 3074 định nghĩa ID giao dịch dịch vụ (STID) là:

Một thuộc tính của các yêu cầu máy khách riêng lẻ được sử dụng để cân bằng tải.

Tuy nhiên, phần 2 của RFC 2131 định nghĩa xid trường của gói DHCP dưới dạng:

ID giao dịch, một số ngẫu nhiên do khách hàng chọn, được khách hàng và máy chủ sử d ...

Điểm: 0
Marc avatar
Bộ điều hợp WiFi Raspberry Pi 1 nhận 2 địa chỉ dhcp
lá cờ eg

Tôi có raspberry pi 1 với bộ chuyển đổi WiFi USB. Giao diện wlan0 có 2 Địa chỉ IP và tôi không biết tại sao:

pi@smart-meter:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 trạng thái qdisc noqueue nhóm UNKNOWN mặc định qlen 1000
  liên kết/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  máy chủ phạm vi inet 127.0.0.1/8 lo
    hợp lá» ...
Điểm: 0
DaveM avatar
Debian server network connection keeps dropping
lá cờ mx

Background

I'm working on an internal server running Debian

Uname - r output :

Linux osteocalcine 5.10.0-13-amd64 #1 SMP Debian 5.10.106-1 (2022-03-17) x86_64 GNU/Linux

This server (which is planned to be used as a shared document repository etc etc ...) receives a fixed ip address from the local dhcp server, based on its MAC address.

here is the relevant section of etc/network/interfaces

auto lo
iface lo in ...
Điểm: 0
leo avatar
DHCP, DNS, FTP, cách tốt nhất để chạy là gì? dockerize hay chỉ cài đặt đơn giản trên Ubuntu?
lá cờ es
leo

Tôi sẽ cài đặt DNS và DHCP và dịch vụ FTP đơn giản trên mạng công ty của tôi. Mạng của tôi có khoảng 200 khách hàng, cách tốt nhất để cài đặt các dịch vụ đó là gì? trên môi trường docker hay chỉ cài đặt đơn giản trên 3 máy chủ Ubuntu khác nhau?

Điểm: 0
Stickman avatar
dnsmasq - không thể liên kết ổ cắm máy chủ DHCP: Địa chỉ đã được sử dụng - DHCP proxy
lá cờ fr

Tôi có một số vấn đề với dnsmasq. Tôi đang cố gắng sử dụng dhcp hiện có do bộ định tuyến của tôi cung cấp để tạo máy chủ pxe nhưng dnsmasq báo lỗi cho tôi.

/etc/dnsmasq.conf :

cổng = 0
log-dhcp
dhcp-range=192.168.0.0,proxy
dhcp-boot=pxelinux.0
pxe-service=x86PC,'Khởi động mạng',pxelinux
kích hoạt-tftp
tftp-root=/tftpboot

lỗi :

â dn ...
Điểm: 0
kesnar avatar
Hai DHCP, Một PXE
lá cờ in

Tôi đang cố gắng tìm cách xây dựng một cấu trúc liên kết cụ thể trong các máy chủ của chúng tôi, nhưng chủ yếu là tôi muốn trợ giúp về mặt lý thuyết.

Tôi hiểu rằng bạn có thể có 2 máy chủ DHCP trên cùng một mạng miễn là chúng có dải địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên, không có cách xác định nào để tìm máy ch ...

Điểm: 5
Thiết lập Điểm truy cập, Raspberry Pi và Máy tính xách tay để phục vụ trang web trong lớp học. "Internet trong vali"
lá cờ cn

Giảng viên của chúng tôi gặp phải kết nối internet kém tại một số trường học. Tôi muốn cung cấp cho họ phiên bản "di động" (như khi mang lên tàu) của nền tảng của chúng tôi chạy trên máy tính xách tay mà sinh viên có thể kết nối trực tiếp qua mạng WiFi riêng. "Internet trong vali".

Thiết bị, dụng cụ:

 • Điểm truy cá ...
Điểm: 0
foxtdev avatar
dnsmasq: Thay đổi phạm vi DHCP dựa trên nhóm địa chỉ MAC
lá cờ pk

Có thể thay đổi phạm vi DHCP mà dnsmasq cung cấp dựa trên khối địa chỉ MAC không. Ví dụ: tôi muốn tất cả các MAC trong khối 00:0C:29 để có một phạm vi DHCP khác so với mọi thiết bị trên mạng.

Điểm: 0
Carl H avatar
DHCP đã đẩy tuyến đến bảng tùy chỉnh trên Linux
lá cờ tr

Có cách nào để tôi có thể định hướng các tuyến đường mà tôi nhận được từ DHCP đến một bảng định tuyến cụ thể tùy thuộc vào giao diện mà nó được nhận không?

Ví dụ. eth0 và eth1 đều được cấu hình bởi DHCP. Tôi muốn tuyến mặc định từ eth0 kết thúc trong bảng chính của mình trong khi tuyến mặc đá» ...

Điểm: 1
Máy chủ DHCP không đăng ký bản ghi PTR - Nhiều máy chủ DHCP
lá cờ cw

Tôi có một máy chủ DHCP được định cấu hình để luôn cập nhật động các bản ghi DNS. Máy chủ DNS được định cấu hình để cho phép cập nhật cả an toàn và không an toàn (tôi biết nó không an toàn nhưng đây là mạng chỉ dành cho nội bộ, không có kết nối internet). Cả hai đều là Windows Server 2016.

Miền đơn, rừ ...

Điểm: 0
ISC DHCP cho các đại lý chuyển tiếp
lá cờ kg

Tôi muốn định cấu hình máy chủ DHCP cho các mạng của mình, nhưng đồng thời, tôi không muốn thiết lập máy chủ dhcp trên mạng có chính máy chủ đó.

DHCPD khăng khăng định cấu hình khai báo mạng con cho mạng của giao diện ens192 (điều mà tôi thực sự không muốn vì có một máy chủ DHCP khác (trên Windows Server)).

Không đượ ...
Điểm: 1
Windows DHCP Server không cung cấp IP chính xác
lá cờ in

Tôi có một Windows DHCP Server với nhiều phạm vi, mỗi phạm vi liên quan đến một Vlan và tôi có một PC được kết nối với một tổng đài. Sau đó, tôi đang thay đổi VLAN truy cập trên switchport này để xem PC có nhận được địa chỉ IP thuộc VLAN đó hay không, nhưng máy khách luôn nhận được cùng một địa chỉ IP bất kể VL ...

Điểm: 0
marc avatar
Phân phối IP từ máy chủ DHCP trong mạng máy chủ đến các bộ chứa docker
lá cờ cn

Tôi đang chạy một số dịch vụ trong bộ chứa docker cho phòng thí nghiệm tại nhà của mình và tôi cần chúng có thể truy cập được từ các IP riêng biệt của chúng. Hệ thống máy chủ của tôi đang chạy debian "bullseye".

Từ tài liệu về docker, có vẻ như việc sử dụng một macvlan mạng ở chế độ cầu nối và cách mặc đị ...

Điểm: 0
jmahood avatar
Di chuyển máy khách DHCP sang mạng con mới bằng siêu máy chủ DHCP?
lá cờ br

Tôi đang di chuyển các máy khách DHCP có địa chỉ động của chúng tôi sang một mạng con mới do các yêu cầu đến từ các cấp cao hơn. Tôi đang nghĩ đến việc làm như vậy:

1. Tạo phạm vi mới trên máy chủ DHCP (Server 2019 DHCP) chứa thông tin mạng con/phạm vi mới
2. Tạo siêu phạm vi mới chứa mạng con/phạm vi/phân bổ cũ, ...
Điểm: 0
a.ilchinger avatar
Hiển thị tên máy chủ tĩnh qua DNS (và IP động)
lá cờ nl

Trong mạng cục bộ của mình, tôi quản lý tệp csv ánh xạ địa chỉ MAC thành tên máy chủ. Tệp này được sử dụng để đặt tên máy chủ của máy khách khi nó được cài đặt, vì vậy việc gán tên máy chủ động là không cần thiết. Tuy nhiên, máy khách nhận được một địa chỉ IP động thông qua DHCP.

Bây giờ tôi mu ...

Điểm: 0
Lấy hai địa chỉ DHCP trên Linux
lá cờ br

Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra từ lâu về việc lấy hai địa chỉ IP thông qua DHCP trên Linux. Hầu hết trong số đó vẫn liên quan đến 'giao diện bí danh' cũ, như eth0:0, đã bị phản đối trong một thời gian dài.

Như được tham chiếu trong câu hỏi này, có thể lấy nhiều địa chỉ IP bằng cách sử dụng gửi định d ...

Điểm: 0
Pepsko avatar
Ẩn IP với ứng dụng khách softether trong Ubuntu - không có phản hồi từ DHCP
lá cờ ro

Tôi đã thiết lập máy chủ Softether VPN trên VPS OVH của mình với hướng dẫn này. Khi tôi kết nối từ máy tính Windows của mình, mọi thứ đều hoạt động tốt và internet nhìn thấy tôi bằng IP máy chủ VPN của tôi thay vì IP của tôi.Bây giờ khi tôi làm điều tương tự trong Ubuntu, mặc dù ứng dụng khách mềm hơn cho thấy rá ...

Điểm: 0
DNSmasq: Gán tên địa chỉ cho phạm vi dhcp
lá cờ co

Tôi hiện đang chỉ định các bản ghi máy chủ tĩnh trong dnsmasq như thế này:

host-record=test.example.com,192.168.1.1
dhcp-host=56:54:53:52:51:03,192.168.1.1,8h

Tuy nhiên, tôi muốn cung cấp cho ips được gán động của mình cũng là một bản ghi máy chủ như

host-record=dhcp-guest-1.example.com,192.168.2.1
host-record=dhcp-guest-2.example.com,192.168.2.2
ho ...
Điểm: -1
ragnar avatar
Đặt trước IP máy chủ DHCP trong bước "cung cấp"
lá cờ in

IP được máy chủ DHCP dành riêng trong bao lâu khi nó gửi thông báo ưu đãi. Hình ảnh client không gửi lại tin nhắn yêu cầu, sau bao lâu thì IP có lại?

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Điểm: 0
"máy chủ centos dhcpd bao gồm tệp bên ngoài" không thành công
lá cờ sc

đây là /etc/dhcp/dhcpd.conf

cho phép khởi động;
cho phép khởi động;

bỏ qua các bản cập nhật của máy khách;
đặt nhà cung cấp = tùy chọn định danh lớp nhà cung cấp;

bao gồm /etc/dhcpd-reservations.conf;

/etc/dhcpd-reservations.conf

quản lý mạng chia sẻ {
 giao diện "eth1";
 mạng con {{kiểm tra dải ip}} netmask 255.255.255.0 {
 ...
Điểm: 0
deokyong song avatar
Làm cách nào để biết Ubuntu 20.04 của tôi đang chạy ứng dụng khách dhcp?
lá cờ fr

Tôi có một hệ thống chạy Ubuntu 20.04. Tuy nhiên, nó dường như không được đặt làm ứng dụng khách DHCP.

song@docker:~$ ps -ef | grep dhcp
bài hát 7861 3124 0 08:50 điểm/0 00:00:00 grep --color=auto dhcp
song@docker:~$ 

Tuy nhiên, máy này có địa chỉ IP khi khởi động. Bởi vì mỗi lần khởi động lại, nó sẽ nhận được một IP khác.

 ...
Điểm: 0
Holger Böhnke avatar
lệnh up không hoạt động khi dhcp được chọn trong /etc/network/interfaces.d/eth0
lá cờ in

Tôi phải thêm tuyến phát đa hướng, điều này cần thiết khi không có cổng mặc định nào được định cấu hình. Mono cần điều này để tham gia các nhóm phát đa hướng. Việc cấu hình được thực hiện trong /etc/network/interfaces.d/eth0

Bây giờ điều đặc biệt là:

Nếu eth0 được cấu hình với một IP tĩnh, nó hoạt động:

 ...