Về chúng tôi

Trang web của chúng tôi đang giúp những người muốn nhận được lời khuyên chuyên nghiệp trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ chính trị đến các câu hỏi liên quan đến công nghệ cao. Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm và thuê chuyên gia/người làm việc tự do, bạn có thể nhận thông tin cần thiết từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, trang web của chúng tôi là cần thiết bởi những người muốn giúp những người dùng khác có được thông tin dựa trên kinh nghiệm tích lũy của chính họ.

Làm thế nào nó hoạt động?

Trang web của chúng tôi chứa một danh sách các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, với các mô tả, đánh giá và xếp hạng. Bạn có thể tự mình chọn một chuyên gia trong danh sách người dùng và bắt đầu trò chuyện với anh ta. Bạn cũng có cơ hội đặt câu hỏi trực tuyến - người dùng của chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn! ;) Sử dụng dịch vụ của chúng tôi rất dễ dàng và thuận tiện, bạn không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào trên PC/Điện thoại.

Là nó được trả tiền?

Tất cả thông tin được lưu trữ trên trang web của chúng tôi là miễn phí và mở cho tất cả người dùng, kể cả những người chưa đăng ký.