Câu hỏi được gắn thẻ là ['píp']

PIP (Trình cài đặt gói cho Python) là trình quản lý gói cho ngôn ngữ Python.

Điểm: 0
Jeff Hemmen avatar
Cài đặt pip3 trên bản cài đặt Ubuntu Server 22.04 mới (Raspberry Pi)
lá cờ in

Tôi vừa cài đặt Ubuntu Server 22.04 LTS trên RPi của mình và tôi không thể nhận được ống3 để cài đặt. (Nó phải ở đó rồi, phải không?)

Đây là của tôi /etc/os-release:

PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04 (Sứa Jammy)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID = Ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_ ...
Điểm: 0
Uday Kiran Reddy avatar
mô-đun pipx không cài đặt được với lỗi ssl trên centos, làm cách nào để khắc phục điều này?
lá cờ cn

Tôi đang sử dụng centos 8 trên phiên bản aws ec2.

con mèo/etc/centos-phát hành
Bản phát hành CentOS Linux 8.5.2111

Tôi đã thử với python 3.9.5

python3 -m pip --disable-pip-version-check -qqq cài đặt --upgrade --user pipx

nhận được lỗi dưới đây.

CẢNH BÁO: Đang thử lại (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) sau khi kế ...
Điểm: 0
Epic Programmer avatar
Lỗi lỗi phân đoạn ngẫu nhiên trên apt, pip, pipenv
lá cờ ca

Một ngày sau khi khởi động lại bình thường, hệ thống debian của tôi bắt đầu đưa ra các lỗi phân đoạn ngẫu nhiên trên cài đặt/cập nhật/xóa apt, các lệnh pip và bất kỳ thứ gì sử dụng pip. Tôi đã làm theo nhiều hướng dẫn để xóa và xây dựng lại bộ đệm APT, đồng thời đã thử cài đặt lại Python nhiều lần ...

Điểm: 0
Almog-at-Nailo avatar
'đóng băng pip3' và 'đóng băng sudo pip3' khác nhau
lá cờ vn

Trên hệ thống của tôi (Raspbian Buster, raspberry pi CM4), các gói được cài đặt với 'pip3 install ' không khả dụng khi tôi chạy 'sudo python3':

$ pip3 đóng băng |grep numpy
numpy==1.21.5
$ sudo python3
Python 3.7.3 (mặc định, ngày 22 tháng 1 năm 2021, 20:04:44)
[GCC 8.3.0] trên linux
Nhập "trợ giúp", "bản quyền", "tín dụng" hoặc "giấy phé ...
Điểm: 0
Làm cách nào để đóng gói rpm với vitualenv?
lá cờ ng

Chúng tôi đang tạo một tệp rpm với fpm Là một phần của sản phẩm của chúng tôi, khi tôi kiểm tra mã dự án hiện có, nhà phát triển cũ sử dụng fpm để đóng gói sản phẩm và cũng đặt python3 làm phần phụ thuộc. Vì vậy, bất cứ khi nào cài đặt rpm của sản phẩm, trước tiên, nó sẽ cài đặt python3 từ repo yum v ...

Điểm: 0
Centos 7.9 python3 không thể tìm thấy các mô-đun được cài đặt qua yum
lá cờ us

Chương trình python3 sơ khai của tôi không thể tìm thấy mô-đun "pytz":

[me@mybox]$ uname -a
Cổng thông tin Linux2 3.10.0-1160.53.1.el7.x86_64 #1 SMP Thứ sáu ngày 14 tháng 1 13:59:45 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[me@mybox]$ cat /etc/redhat-release 
Bản phát hành CentOS Linux 7.9.2009 (Lõi)
[me@mybox]$ 
[me@mybox]$ con mèo t2b.py
#!/usr/bin/env python3

 ...
Điểm: 0
Sayedur Rahman avatar
pip cài đặt mysqlclient trên cloudlinux
lá cờ ng

Tôi không thể cài đặt mysqlclient trên máy chủ cpanel cloudlinux của mình. Nó hiển thị sự cố này khi tôi kích hoạt nguồn dự án và cố gắng cài đặt mysqlclient.

Thu thập mysqlclient

Sử dụng mysqlclient-2.1.0.tar.gz đã lưu trong bộ nhớ cache (87 kB)
 Đang chuẩn bị siêu dữ liệu (setup.py) ... xong
Xây dựng bánh xe cho các gói  ...
Điểm: 0
mgaido avatar
cài đặt gọn gàng trên osx
lá cờ rw

Tôi gặp sự cố khi cài đặt numpy trên MacBook Pro (13 inch, M1, 2020) với Monterey 12.1.

Khi tôi cài đặt numpy 1.18, tôi nhận được:

numpy/core/src/private/npy_fpmath.h:48:6: lỗi: Không xác định biểu diễn kép dài

Tôi đang cài đặt numpy như một phần phụ thuộc của deeppavlov nên tôi không thể thay đổi phiên bản numpy. Có ai biết làm thế n ...

Điểm: 0
John The Hacker avatar
Kho lưu trữ pip tự lưu trữ
lá cờ de

Tôi đã cố gắng tạo một kho lưu trữ pip tự lưu trữ để lưu trữ các gói pip trong máy chủ đám mây của mình.để sao chép tất cả các gói pip tôi đã sử dụng lệnh nhân bản Bandersnatch nhưng nó đã sao chép dữ liệu hơn 500GB, tôi không cần nhiều gói đó. Chúng tôi cần các kho lưu trữ pip cho các thiết bị IoT như GPIO, yêu  ...

Điểm: 0
mahyard avatar
LỖI lạ: Không thể tìm thấy phiên bản... trong khi cài đặt pip
lá cờ ru

Bất kỳ ý tưởng nào về lỗi lạ này:

LỖI: Không thể tìm thấy phiên bản đáp ứng yêu cầu pycrypto==2.6.1 (từ các phiên bản: 2.0.1, 2.1.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.6.1)
LỖI: Không tìm thấy phân phối phù hợp cho pycrypto==2.6.1

Thật kỳ lạ vì tôi chưa bao giờ thấy một tình huống như thế này trong đó phiên bản vô căn cứ ...

Điểm: 0
TSG avatar
Ansible ec2_tag không thành công do thiếu phụ thuộc boto, được cài đặt
lá cờ cn
TSG

Tôi đang cố gắng đặt thẻ trên tài nguyên trên máy EC2 của mình, theo bên dưới:

- máy chủ: máyA
 nhiệm vụ:
 - tên: Thêm thẻ
  ec2_tag:
   tài nguyên: {{ imageid }}
   vùng: {{ vùng }}
   trạng thái: hiện tại
   thẻ:
    Tên: "Hình ảnh của tôi"

Và điều này không thành công với lỗi bắt buộc phải có botoco ...

Điểm: 0
Jack avatar
Nâng cấp python 2 lên 3.8.8 khi sử dụng Linux và Cài đặt pip3
lá cờ ve

Tôi có Python 2.9 trên máy sus-linux của mình (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1). Tôi đã nâng cấp nó lên Python 3.8.8.

Khi tôi cố gắng cài đặt pip bằng cách sử dụng

zypper cài đặt python3-pip

Nó nói không tìm thấy python3-pip. Tôi sợ rằng python3 không được cài đặt đúng cách.

Khi tôi chạy kiểm tra python3.8 -m, tôi gặp lỗi này: ...

Điểm: 0
pugazhendhi avatar
Cài đặt pyobdc
lá cờ ar

Tôi đang cố cài đặt pyodbc bằng pip3 nhưng gặp phải lỗi dưới đây:

[hvr@07EUW1HVRHAP02A ~]$ pip3 cài đặt pyodbc
Thu thập pyodbc
 Sử dụng bộ đệm ẩn https://files.pythonhosted.org/packages/81/0d/bb08bb16c97765244791c73e49de9fd4c24bb3ef00313aed82e5640dee5d/pyodbc-4.0.30
.tar.gz
Cài đặt các gói đã thu thập: pyodbc
 Chạy cài đặt setup.py cho py ...
Điểm: 0
Zeeshan avatar
lệnh tạo disk-image-builder không thành công với trạng thái 1
lá cờ in

Đây là lệnh không thành công đối với lệnh tạo ảnh đĩa:

disk-image-create -a amd64 -o ./overcloud-full -t qcow2 -p python-psutil,python-debtcollector,sos,device-mapper-multipath,openstack-heat-agents,os-net-config,jq, dbus-python,yum-plugin-priorities --min-tmpfs=7 --mkfs-options -s size=4096 centos7 baremetal dhcp-all-interfaces openvswitch overcloud-agent overcloud-base overclo ...
Điểm: 0
VLCboy avatar
cài đặt từ xa các gói python và pip
lá cờ cn

Tôi đang cố gắng cài đặt python với các gói pip từ xa trên máy ảo Azure bằng cách sử dụng powershell. Tập lệnh được triển khai cho VM:

Start-Process 'F:\python-3.9.5-amd64.exe'-ArgumentList ("/passive", "InstallAllUsers=1", "PrependPath=1", "Include_test=0", "Include_pip=1") - Đợi đã
Bắt đầu ngủ -s 120
& pip cài đặt urllib3 --no-index --find ...