Câu hỏi được gắn thẻ là ['Máy chủ ảo']

Các câu hỏi liên quan đến lưu trữ ảo; nghĩa là phân phát nội dung cho nhiều thực thể tách biệt về mặt logic từ cùng một máy. Thường liên quan đến lưu trữ ảo dựa trên tên trong máy chủ web, nhưng cũng có thể bao gồm các giao thức khác như SMTP hoặc IMAP.

Điểm: 0
Bilal Bhatti avatar
Blocking Port 8080 from direct IP access but allow access via domain (Virtualhost Config)
lá cờ it

I want to access web server from http://subdomain2.domain.com from URL but not from direct IP (http://1.1.1.1:8080). For instance, below is my virtualhost config file (site2.conf) in /etc/apache2/sites-available/ but section <VirtualHost *:8080> ... </VirtualHost> doesn't seem to have any affect.

<VirtualHost *:80>
  ServerName subdomain2.domain.com
  ServerAlias www.subdomain2.domai ...
Điểm: 0
TvEtoffes avatar
Apache 2.4: Chuyển hướng tên miền phụ sang tên miền mới ngoại trừ một url / (index.html)
lá cờ cn

Tôi vừa thay đổi tên miền và tôi sẽ chuyển hướng các liên kết sau:

 • Tất cả các url cũ từ subdomain.example.com/url.html --> subdomain.newdomain.com/url.html

Ngoại trừ một url (dấu /) (ngụ ý index.html) nhưng không được chỉ định bởi người dùng trong trình duyệt:

 • Bản thân tên miền subdomain.example.com ---> subdomain.newdoma ...
Điểm: 0
hackerone member avatar
Nếu tôi thấy cổng X mở trên một địa chỉ ip, tôi có an toàn không khi cho rằng tôi sẽ tìm thấy một máy chủ web tại domian:X nơi tên miền phân giải thành ip
lá cờ de

Hãy cùng nói nào www.example.com đã giải quyết thành 36.45.6.x và tôi đã quét cổng ip đó và các cổng 80.443.8080 xuất hiện và nmap cho tôi biết tất cả chúng đều có máy chủ web http chạy trên chúng, tôi có an toàn không khi cho rằng nếu tôi truy cập http://www.example.com https://www.example.com http://www.example.com:8080 một máy chủ web  ...

Điểm: -2
parmicciano avatar
Tránh máy chủ kết nối với kvm vm và trích xuất dữ liệu từ vm
lá cờ ec

Tôi sử dụng kvm với libvirt và tôi muốn tránh máy chủ trích xuất dữ liệu từ máy ảo. Có thể máy chủ rơi vào tay kẻ xấu và đó là lý do tại sao tôi muốn bảo vệ vms. Làm cách nào tôi có thể bảo vệ một số đĩa khỏi bị máy chủ khai thác?

Điểm: 0
Yêu cầu vượt quá giới hạn 10 lần chuyển hướng nội bộ trên Máy chủ cPanel
lá cờ bm

Tôi vừa tạo một tên miền phụ có tên ảo từ cPanel và nó trả về lỗi 500. Khi tôi kiểm tra error_log, tôi thấy lỗi bên dưới:

AH00124: Yêu cầu vượt quá giới hạn 10 lần chuyển hướng nội bộ do lỗi cấu hình có thể xảy ra. Sử dụng 'LimitInternalRecursion' để tăng giới hạn nếu cần thiết. Sử dụng 'Gỡ lỗi LogLevel' đ ...

Điểm: 0
AltoFlower91 avatar
Làm cách nào để tạo Máy chủ tên ảo trên Apache2 cho dịch vụ chạy trên localhost:8080
lá cờ se

tôi có một máy chủ với apache chạy dịch vụ gửi thư, nhiều trang wordpress

Tôi đã làm theo hướng dẫn trực tuyến để thực hiện công việc trên

bây giờ tôi có một dịch vụ từ Vaadin (công cụ java) đang chạy trên máy chủ cục bộ: 8080. Tôi cũng có thể truy cập thông qua ip công khai của mình: 8080.

Tôi làm cách nào để tạo  ...

Điểm: 1
Jorge Hernandez avatar
Sự cố với Apache 2.4 và Virtualhost
lá cờ us

Ai đó có thể cho tôi biết tôi đang làm gì sai ở đây không, tôi có 1 máy chủ chạy Apache 2.4 với 3 Virtualhost trong đó, thiết lập theo cách này:

<VirtualHost helpedsk.example.com:80>
ServerAdmin nobody@example.com
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs/hesk"
ServerName helpdesk.example.com
ErrorLog "logs/error.log"
CustomLog "logs/access.log" common
  <Dir ...
Điểm: 0
Klaus F. avatar
Có thể có nhiều thư mục con Apache VirtualDocumentRoot
lá cờ za

Tôi có một máy chủ Apache cục bộ để phát triển các trang. Do đó, tôi có một thư mục gốc chứa tất cả các trang khác nhau trong các thư mục con. Các thư mục đó sau đó có các thư mục con khác dành cho nội dung công khai. Điều này có thể - tùy thuộc vào khung - một thư mục khác (ví dụ: công khai, wwwroot, webroot, httpdocs).

 ...
Điểm: 0
Manuel Sarica avatar
Máy chủ ảo Apache không hoạt động/chuyển hướng? (Proxy đảo ngược)
lá cờ mg

Tôi đang cố thiết lập Apache làm proxy ngược trên máy ảo Ubuntu 22.04 mới.Chúng tôi có một proxy ngược Apache hiện có trên Ubuntu 18.04, nơi mọi thứ đang hoạt động như dự định. Proxy đảo ngược mới này được cho là sẽ thay thế proxy cũ hơn của chúng tôi, nhưng máy chủ ảo dường như không hoạt động chính xác.

Tôi ...

Điểm: 0
Viesturs Eihentals avatar
Hàng tồn kho của tất cả các vhost trên nhiều máy chủ web
lá cờ cn

Tôi được giao nhiệm vụ tạo danh sách tất cả các trang web/ứng dụng web được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi (vài nghìn trang web được lưu trữ trên khoảng 120 máy ảo Linux). Hầu hết các trang web được phục vụ bởi Apache (httpd 2.4) nhưng cũng có Apache 2.2, Nginx, Tomcat và các máy chủ web khác được sử dụng.  ...

Điểm: 1
Bobj avatar
Định cấu hình các ứng dụng khác nhau trong Nginx bằng cùng một tên miền
lá cờ us

Tôi có một ứng dụng thương mại điện tử đang chạy 2 ứng dụng. Ứng dụng 1 (example1.com) được viết dưới dạng Reac.js và được xây dựng như một trang web html bình thường. Nginx đang phục vụ điều này trên cổng 7000. Ứng dụng 2 (my.example1.com) là một ứng dụng java và nginx ủy quyền ứng dụng này cho tomcat bằng một  ...

Điểm: 0
Naresh avatar
Định cấu hình máy chủ ảo; Chỉ cần cho phép một địa chỉ IP truy cập trang web và từ chối tất cả. Có gì sai với đoạn mã dưới đây?
lá cờ cn
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin example.com
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/example.com"
  ServerName www.example.com
  ServerAlias example.com
  ErrorLog "logs/example.com-error.log"
  CustomLog "logs/example.com-access.log" common


 
   <Directory "C:/xampp/htdocs/example.com">
  
      Options All -Indexes 
      AllowOverride All <Requ ...
Điểm: 0
Xác thực một tên miền với nhiều máy khách kết nối id mở trong máy chủ web Apache
lá cờ pg

Tôi muốn có thể sử dụng các ứng dụng khách OIDC khác nhau để xác thực trong một miền duy nhất được lưu trữ bởi máy chủ web.

Điều này có nghĩa là tôi muốn phục vụ mydomain.example.com và có nhiều máy khách OIDC có thể kết nối với miền này.

Đối với một khách hàng, điều này có thể được thực hiện dễ dàng bẠ...

Điểm: 0
Moldender avatar
Làm cách nào để vô hiệu hóa một tên miền phụ cụ thể cho apache virtualhost?
lá cờ cn

Tôi muốn chạy một apache và một máy chủ asp.net cùng một lúc. Những gì tôi muốn đạt được:

apache: domain1.com, sub1.domain1.com, domain2.com,

asp.net: sub2.domain1.com

Hiện tại tôi không thể đạt được điều này vì trong cấu hình hiện tại:

apache: *.domain1.com

asp.net: tôi nghĩ hoàn toàn bị che khuất

Tệp httpd.vhosts hiện tại của tôi:

Điểm: 0
Alan avatar
sử dụng tên máy chủ thay vì địa chỉ IP trong vpn
lá cờ fi

Tôi là một máy chủ mới ở đây và tôi đang gặp sự cố, tôi có một VPN và có một số máy ảo được kết nối với nó, mỗi máy chủ lưu trữ một dịch vụ cụ thể. Các dịch vụ này đang chạy trên một cổng cụ thể (3000,8080). Vì vậy, khi tôi muốn truy cập một dịch vụ trong trình duyệt của mình, tôi truy cập 192.168.10 ...

Điểm: 0
Apache mặc định được đặt tên là Virtualhost khi truy cập bằng IP
lá cờ ru

Ban đầu tôi có thiết lập httpd.conf sau:

<VirualHost *:80>
 ServerName MainDomain.com
 ServerAlias Alternate1.com Alternate2.com etc...
 DocumentRoot /var/www/MainSite
...
...
</VirtualHost>

<VirualHost *:443>
 ServerName MainDomain.com
 ServerAlias Alternate1.com Alternate2.com etc...
 DocumentRoot /var/www/MainSite
 SSLEngine on
 ...
 ...
 ...
 ...
Điểm: 1
Jeff avatar
Hợp nhất nhiều VirtualHost thành một khối, đây có phải là công việc dành cho SetEnvIf không?
lá cờ dj

Chỉnh sửa Tôi nghĩ những gì tôi cần ở đây là ĐặtEnvIf

Tôi đang cố gắng hợp nhất tất cả các Virtualhost có cổng 80 của mình thành một khối để thuận tiện, nhưng tôi đang gặp khó khăn với mảnh ghép cuối cùng.

Tất cả các vhost cổng 80 đều chấp nhận một wwwkhông có www kết nối đến /.well-known/acme-thử thà...

Điểm: 0
Tại sao htdocs không hiển thị thư mục khi máy chủ ảo gặp lỗi?
lá cờ ge
EpF

Tôi vừa thiết lập Apache v2.4, PHP và MySQL trên máy windows mới. Tôi chỉ thực hiện một số thay đổi đối với httpd.conf. tôi bao gồm httpd-vhosts.conf, có 2 trang tùy chỉnh được xác định (tôi đã xóa trang mặc định đồ giả các trang web từ nó), cả hai đều là các trang web WordPress.

Một trong những trang web WordPress đó khô ...

Điểm: 0
Apache cung cấp trang web cho mạng nội bộ và internet qua cùng một tên miền
lá cờ us

Đây có lẽ là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng dường như tôi không thể tìm ra giải pháp cho nó.

kịch bản sau: https://sub.doma.in:443 được lưu trữ trên máy chủ Apache của tôi ở nhà. Hoạt động tuyệt vời khi kết nối từ bên ngoài. Cũng hoạt động tốt khi kết nối từ cùng một mạng trên máy tính của tôi. Tuy nhiên, đi ...

Điểm: 0
Phục vụ tên miền phụ mới một cách linh hoạt
lá cờ pl

tôi có một dịch vụ ví dụ.com cần cho phép người dùng lưu trữ một số tệp trong tên miền phụ của riêng họ userpage-userabc.example.com, tương tự như Github với userabc.github.io.

Tôi hiện đang sử dụng Apache và mỗi lần tôi muốn định cấu hình tên miền hoặc tên miền phụ mới, tôi phải tạo một tên miền mới theo các ...

Điểm: 0
Apache2 Vhost cho tên miền phụ
lá cờ br

Tôi đã định cấu hình vài tháng trước nextcloud của mình trên Ubuntu 20.04.3 LTS VM chạy trên FreeNAS của tôi, làm theo hướng dẫn của họ, vì vậy hãy đồng ý với tôi, tôi không có nghĩa là một chuyên gia apache2 được đào tạo ;-)

Cấu hình Vhost hiện tại của tôi cho nextcloud của tôi như sau:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin ...
Điểm: 0
Tôi có thể tạo một thư mục trên vhost để truy cập một trang web được lưu trữ trong một vhost khác không?
lá cờ in

Tôi có hai cơ sở mã trang web chạy trên một tên miền như sau

www.example.com (một trang web WordPress) Có tại: /var/www/example.com/public_html

nhãn trắng.example.com (một trang Laravel) Tồn tại tại: /var/www/whitelabel.example.com/public_html

Như bạn có thể thấy từ cấu trúc thư mục máy chủ, chúng được giữ trong hai máy chủ ảo khác nhau.

 ...
Điểm: 1
A H avatar
Máy chủ ảo có đủ cho nền tảng tải video lên không hay tôi cần dịch vụ lưu trữ như AWS và Oracle?
lá cờ cn
A H

Tôi đang phát triển một nền tảng nơi người dùng có thể tải video lên, yêu cầu video và tải xuống video do người dùng khác tải lên. Tôi đã phát triển nền tảng bằng cách sử dụng Java Spring Boot, Angular và MongoDB và mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo trên máy chủ cục bộ của tôi. Tuy nhiên, tôi không biết mình nên thu ...

Điểm: 0
BlueDogRanch avatar
Apache2: Tại sao tôi gặp lỗi 403 Forbidden?
lá cờ gb

Tôi đã loay hoay với điều này trong nhiều ngày :(

Tại sao tôi gặp lỗi 403 Forbidden tại example.com/contact?

Đây có phải là quyền đối với tệp/thư mục, người dùng Apache, máy chủ ảo hoặc sự cố Python không?

Tôi đang cố chạy ứng dụng Django tại/liên hệ nhưng vấn đề đầu tiên là lỗi 403.

 • Tôi đang chạy Ubuntu 20.04.3 LTS
Điểm: 0
apache2 virtualhost không chuyển tiếp đến đúng máy chủ ảo (hiện là người dùng đã đăng ký)
lá cờ us

Apache 2.4/Ubuntu 20.4 (Linux Mint 20.3)

Mình đang test với 2 tên miền là example1.com và example2.com

Tôi đã làm theo hướng dẫn tại https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-apache-web-server-on-ubuntu-20-04.

Khi tôi truy cập trình duyệt, tôi nhập example1.com và example2.com và cả hai đều trả về trang cho example1.com.

Tôi đã xác  ...

Điểm: 1
Apache và VirtualHosts trong RedHat, Không hiểu
lá cờ cn

tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình và tôi đã bị đốt cháy sau khi đọc và xem video hàng giờ liền; Tôi hoàn toàn không thể làm cho các máy chủ ảo hoạt động, tôi đặt cấu hình nào không quan trọng nhưng Apache sẽ bỏ qua nó và luôn cố tải nội dung trong/var/www/html

Mục tiêu là viết địa chỉ trên trình duyệt và  ...

Điểm: 0
apache2 virtualhost không chuyển tiếp đến đúng máy chủ ảo
lá cờ ru

Apache 2.4/Ubuntu 20.4 (Linux Mint 20.3)

Mình đang test với 2 tên miền là example1.com và example2.com

Tôi đã làm theo hướng dẫn tại https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-apache-web-server-on-ubuntu-20-04.

Khi tôi truy cập trình duyệt, tôi nhập example1.com và example2.com và cả hai đều trả về trang cho example1.com.

Tôi đã xác  ...

Điểm: 0
SparrowTheNerd avatar
Apache2 SSL chỉ hoạt động khi máy chủ ảo bị xóa?
lá cờ us

Tôi đang tạo một trang web được lưu trữ tại sparrowthenerd.spacevà tôi đang cố gắng để nó sử dụng nhiều tên miền phụ để tôi có thể chạy NextCloud, OctoPrint và một trang web chung từ cùng một địa chỉ IP. Theo tôi hiểu, điều này có thể được thực hiện với VirtualHosts trong Apache2. Tuy nhiên, trừ khi tôi xóa thẻ virtualh ...

Điểm: 0
Monsquid avatar
miền .xyz không được apache2 nhận dạng là tên máy chủ hợp lệ
lá cờ de

Khi tôi cố thêm máy chủ ảo của tên miền mới kết thúc bằng .xyz, apache cho tôi biết rằng nó không thể phân giải tên máy chủ:

[Thứ Tư ngày 26 tháng 1 21:31:53.994125 2022] [core:error] [pid 25525] (EAI 5)Không 
địa chỉ được liên kết với tên máy chủ: AH00547: Không thể giải quyết tên máy chủ 
saleori.xyz -- bỏ qua!

Đây có phẠ...

Điểm: 0
các tệp cấu hình khác nhau thành apache2?
lá cờ ye

Tôi còn khá mới với điều này và đã đọc rất nhiều trên mạng, nhưng cấu hình nào là phù hợp?

trong apache2, một số đang nói về httpd.confvà có tất cả cấu hình trong một tệp.

cài đặt của tôi có 2 tệp cấu hình cho MỖI trang web ảo của tôi, một cho cổng 80 và một cho 443.

và khi tôi đang đọc trên trang web của apache, có vá ...