Câu hỏi được gắn thẻ là ['Điện thoại']

Điểm: -1
Farhan Ghazali avatar
Chuyển đổi giá treo tường điện thoại thành giá treo ethernet
lá cờ uz

Tôi hiện đang có một điện thoại treo tường. 1 gần bộ định tuyến, 2 cái nữa ở 2 phòng khác.

Khi tôi tháo giá treo tường, tôi có thể thấy 4 dây từ cáp. Đỏ, Xanh lam, Trắng và Xám.

Câu hỏi của tôi là, cáp này có thể được chuyển đổi thành ethernet để tôi có thể kết nối máy tính của mình ở phòng khác bằng eth ...